10 rzeczy, które warto wiedzieć na temat kursu mindfulness (MBSR)

4 minczasczytania

Zapraszam Cię do zapoznania się z informacjami na temat kursu mindfulness wg programu MBSR. Mam nadzieję, że ta dodatkowa porcja wiedzy zainspiruje Cię do rozpoczęcia przygody z mindfulness.

Co to jest MBSR?

MBSR to Mindfulness-Based Stress Reduction – tłumaczone na język polski jako program redukcji stresu w oparciu o uważność. Program został stworzony w 1979 r. przez prof. Jona Kabat-Zinn’a i jego zespół w Klinice Leczenia Stresu przy Uniwersytecie Medycznym w Worcester, Massachusetts (USA). Wsparcie w lepszym radzeniu sobie ze stresem było wówczas głównym założeniem programu, a nowością było wykorzystanie praktyki mindfulness w takim środowisku i przy okazji odkrycie przez badaczy jej korzystnego wpływu na zdrowie i samopoczucie. MBSR okazał się przełomowym programem, który od tamtej pory poznają ludzie na całym świecie.

Co oznacza mindfulness?

Mindfulness w MBSR to: szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990). Po polsku najczęściej mówimy uważność, ale inne tłumaczenia to uważna obecność lub pełna świadomość. W językach azjatyckich oryginalne słowo tłumaczone jako mindfulness, oznacza zarówno pełnię umysłu jak i pełnię serca.

Jak wygląda kurs mindfulness MBSR?

Kurs MBSR trwa osiem tygodni. Są to spotkania grupowe trwające 2,5–3 godziny co tydzień, codzienna ok. 45-minutowa praktyka indywidualna przez 6 dni w tygodniu oraz tzw. Dzień Uważności (praktyka w ciszy). Brzmi poważnie, prawda? W ten sposób dajesz sobie szanse na wypracowanie nowych nawyków i ugruntowanie praktyki medytacyjnej. Każda sesja obejmuje: wprowadzenie do tematu danego tygodnia (np. stres, dbanie o siebie) oraz wspólną praktykę uważności (poprzez pracę z ciałem, myślami, emocjami) i dociekanie.

Czym jest praktyka uważności?

O uważności można wiele przeczytać, ale najważniejsze, aby ją poznać, jest praktyka własna i doświadczanie. Podczas kursu MBSR poznajesz tzw. formalną i nieformalną praktykę uważności. Pierwsza kategoria to medytacje i ćwiczenia z instrukcją nauczyciela takie, jak: skanowanie ciała, medytacja siedząca (m.in. z uważnością na oddech) oraz uważny ruch. Nieformalna praktyka to pielęgnowanie pewnej postawy na co dzień: zauważanie przyjemnych i nieprzyjemnych doświadczeń, wzorców myślenia i emocji, nawykowych działań i reakcji w trudnych sytuacjach.

Jakie postawy rozwijam w praktyce uważności?

Oprócz samej praktyki mindfulness (medytacji itd.) integralnym aspektem procesu uczenia w MBSR jest pielęgnowanie postaw, które mogą stać się fundamentem autentycznej zmiany (i które były potwierdzane naukowo jako istotne). Te postawy to: akceptacja, cierpliwość, umysł początkującego, nieosądzanie/nieocenianie, zaufanie, niedążenie, odpuszczanie.

Jakie korzyści płyną z praktyki mindfulness w ramach MBSR?

Poprzez praktykę mindfulness uczestnicy Kursu: rozpoznają swoje wspierające i ograniczające myśli i pogłębiają samoświadomość; rozwijają umiejętność uważnej obecności w relacjach z innymi; rozwijają kontakt ze swoim ciałem i uczą się reakcji, jakie wyraża ciało, aby lepiej rozpoznawać emocje i komunikować się; uświadamiają sobie mechanizmy stresu i dzięki temu mają większy wybór, jak radzić sobie w danej chwili; uczą się być obecnymi bez potrzeby impulsywnego reagowania czy oceniania (siebie i innych); uczą się smakować, widzieć, czuć, słyszeć wyraźniej i pełniej.

Program okazał się do tej pory korzystnym uzupełnieniem praktyki w leczeniu: lęku, astmy, raka, przewlekłego bólu, chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy, dużej depresji, zaburzeń nastroju, zaburzeń snu i zaburzeń stresowych. MBSR jest fundamentem programu MBCT – Mindfulness-based Cognitive Therapy – skutecznej terapii depresji.

Dlaczego medytacja w MBSR jest świecka?

Program MBSR jest świeckim kursem i nie ma w nim elementów religijnych. Medytacja tutaj to przede wszystkim trening umysłu i rozwijanie świadomości. Między innymi dzięki temu w ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosła liczba badań dotyczących wpływu medytacji na zdrowie. I sama praktyka stała się dostępna dla ludzi różnego pochodzenia i o korzeniach w różnych tradycjach religijnych.

Jakie są standardy uczenia w ramach MBSR?

Kurs mindfulness MBSR może być prowadzony tylko przez certyfikowanego nauczyciela, który w ramach uzyskania takich kwalifikacji musi wykazać kilkuletnią praktykę własną, udział w odosobnieniach medytacyjnych, umiejętności prowadzenia treningu grupowego oraz prowadzenia medytacji, a także wiedzę i etykę pracy zgodną z międzynarodowymi standardami.

Czy każdy może uczestniczyć w kursie MBSR?

Uczestnictwo w kursie MBSR jest potwierdzane dopiero po wstępnej konsultacji z nauczycielem. Dlaczego? Zawsze należy zweryfikować motywację i omówić ewentualne przeciwskazania do udziału w kursie m.in. takie, jak: aktywna depresja, próby i myśli samobójcze, aktywne uzależnienie od środków psychoaktywnych.

Co łączy MBSR i Google?

W 2007 roku Google wprowadził medytacje mindfulness dla pracowników, a później zmienił to na komercyjny program rozwoju osobistego, dostępny dla klientów indywidualnych i innych korporacji. Stał za tym inżynier Google, Chade-Meng Tan (znany jako Jolly Good Fellow), który zainspirował się książką Kabat-Zinn’a o programie MBSR – Życie, piękna katastrofa (ang. Full Catastrophe living, 1990). W ślady Google poszły inne duże organizacje na całym świecie, ponieważ korzyści z praktyki uważności odnoszą się do całego życia, prywatnego i zawodowego.

Chcesz zapisać się na Kurs albo masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną!

icon decorator
Przy tworzeniu tekstu korzystałam z:
1. Życie, piękna katastrofa Jon Kabat-Zinn, (2019, wyd. Czarna Owca)

Więcej inspiracji @mindvue