Jak rozwijać siebie, by realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju

3 minczasczytania

„Potrzebujemy rozwoju wewnętrznego nie dla siebie, potrzebujemy go dla przyszłych pokoleń” – takim przesłaniem Jan Artem Henriksson rozpoczynał pierwszy Inner Development Goals Summit w kwietniu 2022 roku. Wydarzenie było jednym z kamieni milowych w promocji inicjatywy i budowaniu globalnej społeczności skupionej na wspieraniu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Co to są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

W 2015 roku 193 państwa członkowskie ONZ przyjęły kompleksową strategię rozwoju świata do 2030 roku. W rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawartych zostało 17 celów (ang. Sustainable Development Goals, w skrócie SDGs), składających się na 5 głównych obszarów działania: ‘5xP’ – ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace) i partnerstwo (ang. partnership).

Mimo bardzo konkretnego planu, w którym ujęto 169 zadań, postęp nie następuje wystarczająco szybko, a ostatnie 2 lata wpłynęły negatywnie na ich realizację. Aktualnie wiemy już, że osiągnięcie niektórych celów w tym pierwotnym terminie nie będzie możliwe. Nadrzędna idea Zrównoważonego Rozwoju jako „rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”, jest zagrożona.

Między innymi dlatego istnieje pilna potrzeba zwiększenia naszych wspólnych wysiłków i rozwijania zasobów, aby stawić czoła złożonym wyzwaniom. Z taką intencją powołano Inner Development Goals (w skrócie IDGs) – globalną inicjatywę open-source. Do tej pory wraz ze środowiskiem akademickim, ekspertami i organizacjami, opracowane zostały teoretyczne ramy definiujące cechy i umiejętności potrzebne ludziom do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wśród ekspertów doradzających w rozwoju IDGs są m.in. Amy C. Edmondson, Robert Kegan, Otto Scharmer, Peter Senge, Daniel J. Siegel czy Jennifer Garvey Berger (tworzą grupę Senior Scientific Advisors).

Na czym skupiają się Inner Development Goals?

Inicjatywa IDGs wpisuje się w szerszy nurt, w myśl którego sama technologia i wiedza nie wystarczą, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju. Niezbędna jest transformacja sposobu doświadczania, myślenia, tworzenia relacji, współtworzenia i współdziałania na poziomie indywidualnym i społecznym (w ang. IDGs to obszary rozwoju: 1. Being, 2. Thinking, 3. Relating, 4. Collaborating and 5. Acting).

Aby aktywnie przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, utracie bioróżnorodności lub aktywizować polityków i społeczności do angażowania się na rzecz praw człowieka, lepszej edukacji czy opieki zdrowotnej, równie ważna jest praca z osobistymi zasobami każdego z nas i tworzenie warunków do rozwoju.

Także Parlament Europejski  w swojej rezolucji z dn. 23 czerwca 2022 r. zarekomendował IDG jako ważne dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w sekcji 50 dotyczącej SDG#17 (Partnerstwa na rzecz Celów). Zauważono, w ramach globalnych partnerstw i budowania potencjału, innowacyjną rolę inicjatyw open source, takich jak IDG, które mają na celu kształcenie, inspirowanie i wzmacnianie ludzi, aby byli pozytywną siłą napędową zmian w społeczeństwie, przyspieszając w ten sposób postęp w osiąganiu celów.

Podejście IDG zostało także uwzględnione w opartym na dowodach (evidence-based) raporcie z działań Conscious Food Systems Alliance (CoFSA), który przedstawia uzasadnienie dla zaadresowania wewnętrznych barier lub kultywowania osobistych zasobów jako kluczowego uzupełniającego podejścia do aktywacji transformacji systemów żywnościowych.

Inner Development Goals Hub Poland

Tegoroczny Summit będący początkiem globalnego ruchu, niósł także inne przesłanie – „Inner doesn’t equal individual. We grow together” (pol. (Rozwój) osobisty nie dzieje się indywidualnie. Rozwijamy się z innymi).
Obecnie na całym świecie powstają lokalne miejsca współpracy i wymiany doświadczeń, a już w październiku 2023 czeka nas kolejna konferencja IDG.

Z inicjatywy Mindvue powstaje Inner Development Goals Hub Poland. Jeśli zaciekawiło Cię lub bliskie jest Ci podejście IDG i masz chęć dołączyć, to napisz do mnie na adres: anna@mindvue.pl. Do zobaczenia.

Więcej inspiracji @mindvue