Jak uważnie wprowadzić uważność do firmy? Najlepsze praktyki z dużych organizacji

3 minczasczytania

Kiedy w marcu 2020 roku jedna z globalnych korporacji z branży dóbr konsumenckich poprosiła firmę Potential Project o wsparcie pracowników w związku z ogłoszoną pandemią, wynikało to z realnej potrzeby oraz wiedzy dyrektorki ds. wellbeing o tym, że uważność sprzyja budowaniu odporności psychicznej.

Zaproponowane webinaria na temat rezyliencji oraz niewielkie sesje praktyki mindfulness przez kolejne trzy tygodnie były okazją do pielęgnowania więzi między pracownikami i budowania nawyku. Krótkie ankiety zebrane na początku sesji od 700 pracowników wskazywały, że 75% odpowiadających odczuwa negatywne emocje (przygnębienie, niepokój, złość itp.). Po trzech tygodniach emocjonalny ton był w 99% pozytywny (spokój, wdzięczność) (1). Te dane stanowiły istotny argument na rzecz włączania mindfulness do inicjatyw oferowanych wszystkim zatrudnionym także w kolejnych miesiącach.

Od realnej potrzeby rozpoczęła się również historia programów opartych na uważności w Accenture, globalnej firmie konsultingowej. Jeden z dyrektorów zarządzających chciał pomóc swojemu zespołowi menedżerów ds. projektów transformacyjnych, aby ci lepiej dbali o siebie w warunkach nieustannej presji i mogli realizować się zarówno w pracy, jak i poza nią. Program pilotażowy został wdrożony z firmą doświadczoną w takich projektach i składał się z serii 90-minutowych spotkań grupowych, przybliżających funkcjonowanie umysłu, uważność i jej znaczenie dla efektywności osobistej, oraz krótkich treningów umysłu. Poprawa dobrostanu uczestników w zakresie koncentracji uwagi, zarządzania priorytetami (+23%) i jakości snu (+30%) oraz zmniejszenie doświadczanego stresu (-19%) spowodowały chęć rozwinięcia programu na większą skalę (2).

W 2017 roku uruchomiono program Accenture Mindful Performance (AMP) kładący nacisk na efektywność umysłową. Oprócz programu prowadzonego przez doświadczonych trenerów zewnętrznych pracownikom zaoferowano także aplikację mobilną z treningiem mentalnym oraz ogólnofirmowe forum internetowe na temat mindfulness. Z czasem firma zaczęła rozwijać zespół wewnętrznych trenerów certyfikowanych do prowadzenia programu AMP. Do tej pory blisko 40 000 pracowników i liderów wzięło udział w programach opartych na uważności. AMP wpisał się też dobrze w strategiczną inicjatywę Accenture – Truly Human, która zakłada, że żyje i pracuje się nam lepiej, kiedy możemy być w pełni sobą, dbając o siebie na poziomie ciała, umysłu, serca i ducha (3).

Wprowadzanie uważności do organizacji nie zawsze musi zaczynać się „na górze”. Oddolna inicjatywa menedżerki, która praktykowała uważność i miała przygotowanie trenerskie w tym zakresie, doprowadziła do powstania społeczności Mindfulness Network w firmie EY. Pozytywny odbiór prowadzonych w ramach tej sieci sesji doprowadził do stworzenia programu Mindful Leadership oferowanego w całej firmie. Mindful Leadership nawiązywał do wartości firmy i wspierał związek między rozwijaniem świadomości, uwagi, równowagi emocjonalnej a większą inkluzywnością, lepszą efektywnością czy podejmowaniem decyzji. Sukces tego programu przyczynił się do sformalizowania Mindfulness Network oraz pozyskania budżetu na realizację dalszych działań, w tym rozwijanie sieci ambasadorów w 29 krajach i oferowanie sesji mindfulness w lokalnych językach (4).

Czynniki sukcesu dla inicjatyw opartych na uważności to: odpowiedź na realną potrzebę biznesową, powiązanie z celami strategicznymi, dopasowanie formatu do warunków, promocja w „języku danej organizacji”, sesje próbne i program pilotażowy, pomiary efektywności, zaangażowanie pracowników, którzy doświadczyli korzyści i stali się ambasadorami, oraz odważny sponsor i doświadczony partner biznesowy, obaj wprowadzający uważność do organizacji.

 

Artykuł oryginalnie opublikowany w raporcie Mindy – Wellbeing mentalny pracowników, 2021

icon decorator
Przy tworzeniu tekstu korzystałam z:
The Power Of 10 Minutes: How Mindfulness Can Address The Looming Mental Health Crisis In Businesses, „Forbes”, 2020 Hougaard R.One Second Ahead, Palgrave MacMillan, 2016 Hougaard R., Carter J., Coutts G., At Accenture, Human Learning Truly Pays Off, „Chief Learning Officer”, 2018 Ave RioBuilding the Case for Mindfulness in the Workplace, 2016 The Mindfulness Initiative

Więcej inspiracji @mindvue